Seminaari: Insinöörityön tulevaisuuden näkymiä

29.11.2019 klo 11:30

https://www.lapininsinoorit.fi/tapahtumat/?x118457=424498